رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور به سفارت آمریکا در کابل:وسایل و اسناد حساس را نابود کنید

دستور به سفارت آمریکا در کابل:وسایل و اسناد حساس را نابود کنید جانسون:به افغانستان پشت نمی کنیم در حالی که پیشروی‌های برق‌آسای طالبان در سراسر افغانستان ادامه دارد، شبکه سی‌ان‌ان با انتشار گزارشی اعلام کرد سفارت ایالات متحده در کابل به کارکنان خود دستور داده تا وسایل و اطلاعات محرمانه را نابود کنند.

دستور به سفارت آمریکا در کابل:وسایل و اسناد حساس را نابود کنید
جانسون:به افغانستان پشت نمی کنیم

در حالی که پیشروی‌های برق‌آسای طالبان در سراسر افغانستان ادامه دارد، شبکه سی‌ان‌ان با انتشار گزارشی اعلام کرد سفارت ایالات متحده در کابل به کارکنان خود دستور داده تا وسایل و اطلاعات محرمانه را نابود کنند.