رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدبینی مخبر به مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها

بدبینی مخبر به مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نمی توانیم برای حل مشکلات کشور به خارج امید داشته باشیم، افزود: مقام معظم رهبری و رییس جمهور تاکیدات فراوانی بر رفع تحریم ها دارند اما بعید است که بتوانیم با نظام سلطه به جایی […]

بدبینی مخبر به مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها

محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نمی توانیم برای حل مشکلات کشور به خارج امید داشته باشیم، افزود: مقام معظم رهبری و رییس جمهور تاکیدات فراوانی بر رفع تحریم ها دارند اما بعید است که بتوانیم با نظام سلطه به جایی برسیم و نمی توان برنامه ریزی خود را برای اداره کشور متکی به رفع تحریم ها کرد.

او ادامه داد: باید به نحوی برنامه ریزی کنیم که فرض بر این باشد که نظام سلطه تحریم ها را لغو نخواهد کرد /خبرآنلاین