رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماجرای ارسال واکسن به ونزوئلا چیست؟

ماجرای ارسال واکسن به ونزوئلا چیست؟ در روزهای اخیر فیلمی در فضای مجازی دست به دست می‎شود که در آن فردی با نشان دادن محموله واکسن ادعا کرده که ایران به ونزوئلا واکسن ارسال می‎کند معاون گمرک در این رابطه می‎گوید مبدا این کالای ترانزیتی، چین و مقصد آن ونزوئلا بوده و در ایران فقط […]

ماجرای ارسال واکسن به ونزوئلا چیست؟

در روزهای اخیر فیلمی در فضای مجازی دست به دست می‎شود که در آن فردی با نشان دادن محموله واکسن ادعا کرده که ایران به ونزوئلا واکسن ارسال می‎کند

معاون گمرک در این رابطه می‎گوید مبدا این کالای ترانزیتی، چین و مقصد آن ونزوئلا بوده و در ایران فقط هواپیما عوض کرده است تا به ونزوئلا منتقل شود و این محموله ارتباطی به واکسن‎های خریداری شده توسط ایران ندارد