رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای نیاورد

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای نیاورد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به رای گذاشته شد و ۲۳۹ نماینده حاضر در رای گیری بودند که با نظر نمایندگان این طرح تصویب نشد.

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای نیاورد

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به رای گذاشته شد و ۲۳۹ نماینده حاضر در رای گیری بودند که با نظر نمایندگان این طرح تصویب نشد.