رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو طرح ترافیک و تعطیلی مراکز معاینه فنی تا ۳۰ مرداد

لغو طرح ترافیک و تعطیلی مراکز معاینه فنی تا ۳۰ مرداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: در تعطیلات پیش رو، اجرای طرح ترافیک نداریم. اجرای طرح ترافیک از روز دوشنبه ۲۵مرداد تا ۳۰مرداد لغو شد. همچنین تمامی مراکز معاینه فنی در روزهای ذکر شده تعطیل است.

لغو طرح ترافیک و تعطیلی مراکز معاینه فنی تا ۳۰ مرداد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

در تعطیلات پیش رو، اجرای طرح ترافیک نداریم.

اجرای طرح ترافیک از روز دوشنبه ۲۵مرداد تا ۳۰مرداد لغو شد.

همچنین تمامی مراکز معاینه فنی در روزهای ذکر شده تعطیل است.