رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تفکرات مخبر درباره صنعت لبنیات اشتباه است؛ با اینکارها، قیمت لبنیات ارزان نخواهد شد!

تفکرات مخبر درباره صنعت لبنیات اشتباه است؛ با اینکارها، قیمت لبنیات ارزان نخواهد شد! محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لبنیات موجب پایین آوردن کاهش قیمت لبنیات نخواهد شد و این تحلیل اشتباه است که اگر به تولیدکنندگان تسهیلات بدهیم، آنها نیز قیمتها را کاهش خواهند داد محمد […]

تفکرات مخبر درباره صنعت لبنیات اشتباه است؛ با اینکارها، قیمت لبنیات ارزان نخواهد شد!

محمد فربد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لبنیات موجب پایین آوردن کاهش قیمت لبنیات نخواهد شد و این تحلیل اشتباه است که اگر به تولیدکنندگان تسهیلات بدهیم، آنها نیز قیمتها را کاهش خواهند داد

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش گفته بود: ارائه تسهیلات به دامداران و تولیدکنندگان صنایع لبنی از جمله سیاست‎های دولت برای تنظیم بازار شیر است. باید با برگزاری جلسات فوری در هفته آتی راهکارهای کوتاه مدت جلوگیری از افزایش قیمت شیر بررسی ‎شود

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی افزود: آقای مخبر هیچ شناختی از صنعت لبنیات ندارد و ابعاد مالی این صنعت را نمی‌شناسد. در شرایطی که قیمت شیر خام افزایش پیدا کرده ارائه وام و تسهیلات به صنعت لبنیات هیچ تأثیری در کاهش قیمت نهایی نخواهد داشت. به دولت توصیه می‌کنیم تسهیلات مدنظر را بصورت کارت تهیه لبنیات در اختیار دهک‌های پایین جامعه بگذارد /نود اقتصادی