رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خوش‌آمد گویی اشرف غنی به طالبان در داخل ارگ حکومتی کابل

خوش‌آمد گویی اشرف غنی به طالبان در داخل ارگ حکومتی کابل

خوش‌آمد گویی اشرف غنی به طالبان در داخل ارگ حکومتی کابل