رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرار اشرف غنی

فرار اشرف غنی برخی منابع افغانستان اعلام کردند که اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور از مقام خود کناره گیری کرده و کابل را به مقصد تاجیکستان ترک کرده است

فرار اشرف غنی

برخی منابع افغانستان اعلام کردند که اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور از مقام خود کناره گیری کرده و کابل را به مقصد تاجیکستان ترک کرده است