رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غنی: برای جلوگیری از خونریزی افغانستان را ترک کردم

غنی: برای جلوگیری از خونریزی افغانستان را ترک کردم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در فیس‌بوک مدعی شد که برای جلوگیری از خونریزی کشور را ترک کرده است./ایسنا

غنی: برای جلوگیری از خونریزی افغانستان را ترک کردم

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در فیس‌بوک مدعی شد که برای جلوگیری از خونریزی کشور را ترک کرده است./ایسنا