رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حالا یک دبه ماست در ایران ۵۰هزارتومان است

حالا یک دبه ماست در ایران ۵۰هزارتومان است که از یارانه ماهانه‌ی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی هر ایرانی با ارزش‌تر است!

حالا یک دبه ماست در ایران ۵۰هزارتومان است که از یارانه ماهانه‌ی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی هر ایرانی با ارزش‌تر است!