رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعالیت همه مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل

فعالیت همه مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل وزیر بهداشت: همه واحدهای بهداشتی، درمانی و مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا از امروز تا ۳۰ مرداد (در روزهای تعطیلی سراسری کشور) همانند روزهای عادی و در شیفت‌های تعیین شده به فعالیت خود ادامه‌ می‌‎دهند. سایر مراکز جامع سلامت بنا هم در این ایام به تشخیص رئیس […]

فعالیت همه مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیل

وزیر بهداشت: همه واحدهای بهداشتی، درمانی و مراکز منتخب و تجمیعی واکسیناسیون کرونا از امروز تا ۳۰ مرداد (در روزهای تعطیلی سراسری کشور) همانند روزهای عادی و در شیفت‌های تعیین شده به فعالیت خود ادامه‌ می‌‎دهند.

سایر مراکز جامع سلامت بنا هم در این ایام به تشخیص رئیس دانشگاه و به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در ارائه خدمات در صورت نیاز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.