رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل گردد

رئیسی: خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل گردد رئیس جمهور، در گفتگو با وزیر امور خارجه: شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل گردد ایران برای برقراری ثبات که نیاز […]

رئیسی: خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل گردد

رئیس جمهور، در گفتگو با وزیر امور خارجه: شکست نظامی و خروج آمریکا از افغانستان باید به فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل گردد

ایران برای برقراری ثبات که نیاز نخست امروز افغانستان است تلاش خواهد کرد و به‌عنوان کشور همسایه و برادر، همه گروه‌ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می‌کند

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حاکمیت اراده مردم مظلوم افغانستان، همواره امنیت ساز و ثبات آفرین بوده است. ایران با رصد هوشیارانه تحولات در این کشور، به مناسبات همسایگی با افغانستان پایبند است