رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه شورای امنیت در پایان نشست اضطراری درباره افغانستان

بیانیه شورای امنیت در پایان نشست اضطراری درباره افغانستان شورای امنیت در پایان نشست فوری درباره تحولات افغانستان، تشکیل دولتی «متحد، فراگیر و نماینده مردم» را در افغانستان خواستار شد. این شورا همچنین درخواست کرده است تا دولت جدید با مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان تشکیل شود.

بیانیه شورای امنیت در پایان نشست اضطراری درباره افغانستان

شورای امنیت در پایان نشست فوری درباره تحولات افغانستان، تشکیل دولتی «متحد، فراگیر و نماینده مردم» را در افغانستان خواستار شد.

این شورا همچنین درخواست کرده است تا دولت جدید با مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان تشکیل شود.