رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از دستور «نمکی» تا باز نشدن سامانه واکسیناسیون برای متولدین ١٣۴٧ تا ١٣۵٠

از دستور «نمکی» تا باز نشدن سامانه واکسیناسیون برای متولدین ١٣۴٧ تا ١٣۵٠ در حالی که وزیر بهداشت، روز جمعه – ٢٢ مردادماه در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد که “سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یابد” اما با گذشت شش روز از دستور سعید نمکی، هنوز سامانه ثبت نام […]

از دستور «نمکی» تا باز نشدن سامانه واکسیناسیون برای متولدین ١٣۴٧ تا ١٣۵٠

در حالی که وزیر بهداشت، روز جمعه – ٢٢ مردادماه در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد که “سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یابد” اما با گذشت شش روز از دستور سعید نمکی، هنوز سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای این گروه‌های سنی جدید بازگشایی نشده و همچنان متولدین ١٣۴٧ و قبل از آن امکان ثبت‌ نام دارند.

اعلام وزیر بهداشت و عدم بازگشایی سامانه مذکور، سرگرانی تعداد زیادی از مشمولان را به دنبال داشته است.