رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نصرالله: قطعا از ایران بنزین و گازوئیل وارد می‌کنیم

نصرالله: قطعا از ایران بنزین و گازوئیل وارد می‌کنیم «سید حسن نصرالله» دبیر کل جنبش حزب الله درباره بحران سوخت در لبنان و نقش واشنگتن در این مسئله گفته «در ایران به اندازه‌ای سوخت وجود دارد که کشتی‌ها پر بوده و منتظر خریدار هستند. آمریکاییها مسئول حوادث کشور هستند. آنان از سفارت خود، هرج‌ومرج را […]

نصرالله: قطعا از ایران بنزین و گازوئیل وارد می‌کنیم

«سید حسن نصرالله» دبیر کل جنبش حزب الله درباره بحران سوخت در لبنان و نقش واشنگتن در این مسئله گفته «در ایران به اندازه‌ای سوخت وجود دارد که کشتی‌ها پر بوده و منتظر خریدار هستند. آمریکاییها مسئول حوادث کشور هستند. آنان از سفارت خود، هرج‌ومرج را مدیریت می‌کنند»

نصرالله با تأکید مجدد بر اینکه قطعا بنزین و گازوئیل از ایران وارد خواهد شد، خاطرنشان کرد، این واردات نه در تاریکی شب بلکه در روشنای روز و به‌صورت علنی صورت خواهد گرفت