رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماز ظهر عاشورا بدون دسته‌روی اقامه می‌شود

نماز ظهر عاشورا بدون دسته‌روی اقامه می‌شود معاون بهداشت وزارت بهداشت: هیئت‌های عزادار جهت برپایی نماز ظهر عاشورا بدون هرگونه دسته‌روی قبل و بعد اقامه نماز، بر اساس پروتکل نمازهای جماعت در فضای باز با ۴۰ درصد ظرفیت و با رعایت فاصله حداقل دو متر و استفاده از ماسک و همچنین، سجاده و مُهر شخصی […]

نماز ظهر عاشورا بدون دسته‌روی اقامه می‌شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت: هیئت‌های عزادار جهت برپایی نماز ظهر عاشورا بدون هرگونه دسته‌روی قبل و بعد اقامه نماز، بر اساس پروتکل نمازهای جماعت در فضای باز با ۴۰ درصد ظرفیت و با رعایت فاصله حداقل دو متر و استفاده از ماسک و همچنین، سجاده و مُهر شخصی اقدام کنند.