رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا پناهندگان افغانستانی را به اوگاندا می‌فرستد

آمریکا پناهندگان افغانستانی را به اوگاندا می‌فرستد دولت آمریکا از کشور آفریقایی اوگاندا درخواست کرده که میزبان ۲ هزار نفر از پناهندگان افغانستانی باشد.

آمریکا پناهندگان افغانستانی را به اوگاندا می‌فرستد

دولت آمریکا از کشور آفریقایی اوگاندا درخواست کرده که میزبان ۲ هزار نفر از پناهندگان افغانستانی باشد.