رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: دیگر تریاک کشت نمی‌کنیم

طالبان: دیگر تریاک کشت نمی‌کنیم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان: به جهان تضمین می‌دهیم از این‌پس در افغانستان تریاک تولید نمی‌شود. جهان کمک کند که کشاورزان ما دیگر خشخاش کشت نکنند. شایان ذکر است سال ۲۰۰۲ طالبان تولید تریاک را ممنوع کرد. تولید تریاک به ۱۸۵ تن کاهش یافت. پس از حمله آمریکا به افغانستان […]

طالبان: دیگر تریاک کشت نمی‌کنیم

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان: به جهان تضمین می‌دهیم از این‌پس در افغانستان تریاک تولید نمی‌شود. جهان کمک کند که کشاورزان ما دیگر خشخاش کشت نکنند.

شایان ذکر است سال ۲۰۰۲ طالبان تولید تریاک را ممنوع کرد. تولید تریاک به ۱۸۵ تن کاهش یافت. پس از حمله آمریکا به افغانستان در ۲۰۰۱ دوباره تولید آن افزایش یافت. تا سال ۲۰۱۷ تولید تریاک به ۹،۰۰۰ تن رسید. امروز ۹۰ درصد هرویین جهان از تریاک افغانستان ساخته می‌شود /صرفاجهت‌اطلاع