رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۱۵ کامیون حامل سرم وارد کشور شد

۱۱۵ کامیون حامل سرم وارد کشور شد سخنگوی گمرک: از زمان، کمبود سرم در کشور طی روزهای اخیر ۱۱۵کامیون حامل سرم وارد کشور شد. لطیفی: این سرم ها در سریعترین زمان ممکن، با کمترین اسناد و به صورت حمل یکسره از گمرک ترخیص شدند. با هماهنگی گمرک ایران و گمرک گوربلاغ ترکیه، کامیون های حامل […]

۱۱۵ کامیون حامل سرم وارد کشور شد

سخنگوی گمرک: از زمان، کمبود سرم در کشور طی روزهای اخیر ۱۱۵کامیون حامل سرم وارد کشور شد.

لطیفی: این سرم ها در سریعترین زمان ممکن، با کمترین اسناد و به صورت حمل یکسره از گمرک ترخیص شدند.

با هماهنگی گمرک ایران و گمرک گوربلاغ ترکیه، کامیون های حامل دارو و سرم بدون توقف در مرز، از طریق گمرک بازرگان وارد کشور می شوند.

تا کنون ۱۱۵کامیون حامل سرم طی روزهای گذشته از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده و به سرعت نیز از گمرکات مقصد (تهران و فرودگاه امام (ره) ترخیص شدند.