رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن وارد کشور شد

یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن وارد کشور شد پانزدهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن، امروز پنجشنبه ۲۸ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن وارد کشور شد

پانزدهمین محموله واکسن کرونا حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن، امروز پنجشنبه ۲۸ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد.