رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امریکا تکلیف اشرف غنی را مشخص کرد

امریکا تکلیف اشرف غنی را مشخص کرد وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان مبنی بر بازگشت به کشورش گفت که غنی دیگر در افغانستان جایگاهی ندارد.

امریکا تکلیف اشرف غنی را مشخص کرد

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان مبنی بر بازگشت به کشورش گفت که غنی دیگر در افغانستان جایگاهی ندارد.