رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیا می‌شود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟

آیا می‌شود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟ جلیل توکل‌افشاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: توصیه جدی می‌شود که در دز اول و دوم یک نوع واکسن تزریق شود اگر واکسن‌ها از یک نوع نبودند، حتما از یک نوع پلتفرم باشند یک فرد نمی‌تواند دز اول آسترازنکا و دز […]

آیا می‌شود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟

جلیل توکل‌افشاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

توصیه جدی می‌شود که در دز اول و دوم یک نوع واکسن تزریق شود

اگر واکسن‌ها از یک نوع نبودند، حتما از یک نوع پلتفرم باشند

یک فرد نمی‌تواند دز اول آسترازنکا و دز دوم برکت بزند زیرا آسترازنکا از DNA و پلتفرم برکت ویروس ضعیف‌شده یا کشته‌شده است اما اگر فردی در دز اول سینوفارم زد و در دز دوم سینوفارم موجود نبود، می‌تواند واکسن برکت بزند زیرا هر دو از ویروس ضعیف‌شده یا کشته‌شده‌اند