رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واتساپ به قابلیت حذف خودکار پیام‌ها پس از گذشت ۹۰ روز مجهز می‌شود

واتساپ به قابلیت حذف خودکار پیام‌ها پس از گذشت ۹۰ روز مجهز می‌شود واتساپ روی اضافه کردن قابلیتی برای پاک کردن خودکار پیام‌ها پس از گذشت ۹۰ روز کار می‌‌کند. این قابلیت در حال حاضر تنها پس از گذشت ۷ روز در دسترس است و واتساپ قصد دارد گزینه ۲۴ ساعت را نیز به لیست […]

واتساپ به قابلیت حذف خودکار پیام‌ها پس از گذشت ۹۰ روز مجهز می‌شود

واتساپ روی اضافه کردن قابلیتی برای پاک کردن خودکار پیام‌ها پس از گذشت ۹۰ روز کار می‌‌کند. این قابلیت در حال حاضر تنها پس از گذشت ۷ روز در دسترس است و واتساپ قصد دارد گزینه ۲۴ ساعت را نیز به لیست موارد قابل انتخاب اضافه کند.