رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روس‌ها واکسن اسپوتنیک را به‌خاطر اثربخشی روی کرونای دلتا تغییر دادند

روس‌ها واکسن اسپوتنیک را به‌خاطر اثربخشی روی کرونای دلتا تغییر دادند متخصصان علوم پزشکی در روسیه موفق شدند واکسن کرونای “اسپوتنیک وی” را برای مقابله با سویه دلتای کرونا تغییر دهند هرچند هنوز درباره میزان اثربخشی واکسنِ تغییریافته، اطلاعاتی منتشر نشده است. هفته‌های اخیر سویه دلتای کرونا در روسیه به شدت در حال گسترش بوده […]

روس‌ها واکسن اسپوتنیک را به‌خاطر اثربخشی روی کرونای دلتا تغییر دادند

متخصصان علوم پزشکی در روسیه موفق شدند واکسن کرونای “اسپوتنیک وی” را برای مقابله با سویه دلتای کرونا تغییر دهند هرچند هنوز درباره میزان اثربخشی واکسنِ تغییریافته، اطلاعاتی منتشر نشده است.

هفته‌های اخیر سویه دلتای کرونا در روسیه به شدت در حال گسترش بوده است./ایسنا