رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درگذشت ۵۵۵ هموطن دیگر بر اثر ابتلا به کووید-۱۹

درگذشت ۵۵۵ هموطن دیگر بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ 🔻مبتلایان جدید: ۲۸۸۳۳ نفر 🔻مجموع بیماران: ۴۶۱۶۵۱۶ نفر 🔻جانباختگان جدید: ۵۵۵ نفر 🔻مجموع جان‌باختگان: ۱۰۰۸۱۰ نفر 🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۳۸۶۸۱۹۶ نفر 🔻مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۲۱۸۰۵۸۷۹ دُز

درگذشت ۵۵۵ هموطن دیگر بر اثر ابتلا به کووید-۱۹

🔻مبتلایان جدید: ۲۸۸۳۳ نفر
🔻مجموع بیماران: ۴۶۱۶۵۱۶ نفر
🔻جانباختگان جدید: ۵۵۵ نفر
🔻مجموع جان‌باختگان: ۱۰۰۸۱۰ نفر
🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۳۸۶۸۱۹۶ نفر
🔻مجموع واکسن تزریق‌ شده: ۲۱۸۰۵۸۷۹ دُز