رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیس‌بوک و اینستاگرام، اطلاعات غلط در مورد واکسن‌های کرونا را حذف کردند

فیس‌بوک و اینستاگرام، اطلاعات غلط در مورد واکسن‌های کرونا را حذف کردند رویترز: به دنبال انتقادهای گسترده از فیس‌بوک و اینستاگرام، این دو شبکه اجتماعی سرانجام ده‌ها صفحه را که اطلاعات غلطی در مورد واکسن‌های کرونا منتشر می‌کردند، حذف کردند.

فیس‌بوک و اینستاگرام، اطلاعات غلط در مورد واکسن‌های کرونا را حذف کردند

رویترز: به دنبال انتقادهای گسترده از فیس‌بوک و اینستاگرام، این دو شبکه اجتماعی سرانجام ده‌ها صفحه را که اطلاعات غلطی در مورد واکسن‌های کرونا منتشر می‌کردند، حذف کردند.