رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مادرانی که ۲۸ هفته و بیشتر باردار هستند در اولویت واکسیناسیون کرونا

مادرانی که ۲۸ هفته و بیشتر باردار هستند در اولویت واکسیناسیون کرونا دلاوری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط تزریق واکسن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد. این گروه بیشتر از سایرین به بیماری کرونا مبتلا نمی‌شوند، اما در صورت ابتلا به بیماری در مقایسه با […]

مادرانی که ۲۸ هفته و بیشتر باردار هستند در اولویت واکسیناسیون کرونا

دلاوری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:

واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط تزریق واکسن در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد.

این گروه بیشتر از سایرین به بیماری کرونا مبتلا نمی‌شوند، اما در صورت ابتلا به بیماری در مقایسه با زنان غیر باردار در سن مشابه، بیماری آنها شدیدتر خواهد بود.

واکسیناسیون مادران باردار در پایگاه‌های سلامت مراکز ارائه‌دهنده خدمات جامع سلامت انجام خواهد شد و مادران باردار با سن حاملگی ۱۲ هفته و بیشتر پس از انجام مشاوره توسط ماما در پایگاه سلامت، با صدور گواهی مجوز تلقیح واکسن به مراکز منتخب واکسیناسیون این گروه معرفی خواهند شد.

به علت خطرات ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در سه‌ماهه سوم بارداری، واکسیناسیون مادران با سن بارداری ۲۸ هفته و بیشتر در اولویت خواهد بود.