رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت مسابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشخص شد

ساعت مسابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشخص شد 🔸۲۲ شهریور(دوشنبه) 🔹استقلال-الهلال 🔹ورزشگاه زعبیل دبی ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران 🔸۲۳ شهریور(سه شنبه) 🔹استقلال تاجیکستان-پرسپولیس 🔹ورزشگاه پامیر ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران 🔹النصر عربستان-تراکتور 🔹ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

ساعت مسابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشخص شد

🔸۲۲ شهریور(دوشنبه)

🔹استقلال-الهلال
🔹ورزشگاه زعبیل دبی ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران

🔸۲۳ شهریور(سه شنبه)

🔹استقلال تاجیکستان-پرسپولیس
🔹ورزشگاه پامیر ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران

🔹النصر عربستان-تراکتور
🔹ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران