رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار کرونا – شنبه ۳۰ مرداد

آمار کرونا – شنبه ۳۰ مرداد مبتلایان: ۲۴۱۷۹ نفر فوتی‌ها: ۵۴۴ نفر مجموع واکسن تزریق‌شده: ۲۲,۰۰۷,۵۱۴ دُز

آمار کرونا – شنبه ۳۰ مرداد

مبتلایان: ۲۴۱۷۹ نفر
فوتی‌ها: ۵۴۴ نفر
مجموع واکسن تزریق‌شده: ۲۲,۰۰۷,۵۱۴ دُز