رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۳۵ سال در سیستان و بلوچستان

آغاز واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۳۵ سال در سیستان و بلوچستان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: جمعیت سنی بالای ۳۵ سال متولدین ۱۳۶۵ و قبل از آن می‌توانند جهت دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.

آغاز واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۳۵ سال در سیستان و بلوچستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

جمعیت سنی بالای ۳۵ سال متولدین ۱۳۶۵ و قبل از آن می‌توانند جهت دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.