رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت رئیسی مشخص شد

مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت رئیسی مشخص شد سید ابراهیم رئیسی در جلسه رای اعتماد به وزرا گفت: برای جلوگیری از بگو و مگوها در مسائل اقتصادی تصمیم گرفتیم معاون اول رئیس جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت باشد. رئیسی درحالی از نقش جدید مخبر دزفولی در دولت سیزدهم رونمایی کرد که مشغول دفاع از […]

مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت رئیسی مشخص شد

سید ابراهیم رئیسی در جلسه رای اعتماد به وزرا گفت: برای جلوگیری از بگو و مگوها در مسائل اقتصادی تصمیم گرفتیم معاون اول رئیس جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت باشد.

رئیسی درحالی از نقش جدید مخبر دزفولی در دولت سیزدهم رونمایی کرد که مشغول دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد بود.