رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون کادر مدارس تا قبل از شروع سال تحصیلی/واکسیناسیون دانش‌آموزان پرخطر

واکسیناسیون کادر مدارس تا قبل از شروع سال تحصیلی/واکسیناسیون دانش‌آموزان پرخطر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: تصمیم بر آن شده که پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمین و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهر و سال تحصیلی جدید، به پایان برسد، در مورد اساتید دانشگاه ها نیز به همین منوال خواهد […]

واکسیناسیون کادر مدارس تا قبل از شروع سال تحصیلی/واکسیناسیون دانش‌آموزان پرخطر

گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:

تصمیم بر آن شده که پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمین و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهر و سال تحصیلی جدید، به پایان برسد، در مورد اساتید دانشگاه ها نیز به همین منوال خواهد بود و امیدواریم سال تحصیلی جدید با اطمینان خاطر بیشتری آغاز شود.

تیم‌های کارشناسی درحال بررسی واکسیناسیون دانش آموزان دارای بیماری‌های زمینه‌ای و پرخطر و انتخاب مناسب‌ترین واکسن برای آنها هستند. در کنار اینها واکسیناسیون گروه های متعددی از مشاغل پرخطر نیز در دست انجام است./ایسنا