رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شانزدهمین محموله واکسن کرونا توسط هلال احمر وارد کشور شد

شانزدهمین محموله واکسن کرونا توسط هلال احمر وارد کشور شد ‏شانزدهمین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن، امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد

شانزدهمین محموله واکسن کرونا توسط هلال احمر وارد کشور شد

‏شانزدهمین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن، امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد