رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجباری شدن انجام تست پی‌سی‌آر برای مسافران واکسینه

اجباری شدن انجام تست پی‌سی‌آر برای مسافران واکسینه محمدرضا سیف، سرپرست اداره کل ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی: مسافران واکسینه برای ورود به ایران باید تست منفی پی‌سی‌آر (pcr) داشته باشند و داشتن برگه سلامت هنگام ورود به ایران برای همه مسافران اجباری است. شیوع سویه کرونا دلتا موجب شده است […]

اجباری شدن انجام تست پی‌سی‌آر برای مسافران واکسینه

محمدرضا سیف، سرپرست اداره کل ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی:

مسافران واکسینه برای ورود به ایران باید تست منفی پی‌سی‌آر (pcr) داشته باشند و داشتن برگه سلامت هنگام ورود به ایران برای همه مسافران اجباری است.

شیوع سویه کرونا دلتا موجب شده است که انجام تست و اثبات قطعی عدم ابتلا به کرونا برای افراد واکسینه هم اجباری باشد.