رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نصب درجه دریاداری فرمانده نیروی دریایی ارتش

نصب درجه دریاداری فرمانده نیروی دریایی ارتش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درجه دریاداری اعطایی فرمانده معظم کل قوا به امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش را نصب کرد.

نصب درجه دریاداری فرمانده نیروی دریایی ارتش

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درجه دریاداری اعطایی فرمانده معظم کل قوا به امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش را نصب کرد.