رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی شورای شهر تهران انتخاب شد

سخنگوی شورای شهر تهران انتخاب شد علیرضا نادعلی با رای اعضای شورای شهر به عنوان سخنگوی شورای ششم انتخاب شد./برنا

سخنگوی شورای شهر تهران انتخاب شد

علیرضا نادعلی با رای اعضای شورای شهر به عنوان سخنگوی شورای ششم انتخاب شد./برنا