رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت کار بانک‌ها به روال قبل بازگشت

ساعت کار بانک‌ها به روال قبل بازگشت ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود: شنبه تا چهارشنبه: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ پنجشنبه‌ها: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰

ساعت کار بانک‌ها به روال قبل بازگشت

ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود:

شنبه تا چهارشنبه:
کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰

پنجشنبه‌ها:
کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰
مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰