رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهوری از وزرای دولت سابق قدردانی کرد

رئیس جمهوری از وزرای دولت سابق قدردانی کرد آقای سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت: تجربیات مدیران، می تواند در پیشبرد امور مفید و موثر باشد انسجام و همدلی بین مسئولان، از الزامات پیشرفت در کشور است. باید از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای بویژه در زمینه های اقتصادی پرهیز شود.

رئیس جمهوری از وزرای دولت سابق قدردانی کرد

آقای سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت:
تجربیات مدیران، می تواند در پیشبرد امور مفید و موثر باشد

انسجام و همدلی بین مسئولان، از الزامات پیشرفت در کشور است.

باید از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای بویژه در زمینه های اقتصادی پرهیز شود.