رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک آنتی بادی برای همه جهش های کرونا!

یک آنتی بادی برای همه جهش های کرونا! محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن موفق به کشف نوعی آنتی‌بادی مقاوم در برابر ویروس شده‌اند که اثربخشی بالایی دارد و مقادیر کم آن می‌تواند در برابر تعداد زیادی از گونه‌های ویروس ایمنی ایجاد کند. محققان برای کشف این آنتی بادی ۴۳ آنتی بادی مقاوم در برابر سارس-کوو-۲ […]

یک آنتی بادی برای همه جهش های کرونا!

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن موفق به کشف نوعی آنتی‌بادی مقاوم در برابر ویروس شده‌اند که اثربخشی بالایی دارد و مقادیر کم آن می‌تواند در برابر تعداد زیادی از گونه‌های ویروس ایمنی ایجاد کند.

محققان برای کشف این آنتی بادی ۴۳ آنتی بادی مقاوم در برابر سارس-کوو-۲ را مورد بررسی قرار دادند و ۹ مورد از قوی ترین آن ها روی موش ها آزمایش شد. این آنتی بادی به بخشی از ویروس که به طور معمول کمتر دچار تغییر می شود متصل شده و آن را خنثی می کند.