رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش تورم به ۴۵.۲ درصد

افزایش تورم به ۴۵.۲ درصد آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به ۴۵.۲ درصد در مرداد ماه امسال است.

افزایش تورم به ۴۵.۲ درصد

آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به ۴۵.۲ درصد در مرداد ماه امسال است.