رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون اصناف تهران از هفته آینده آغاز می‌شود

واکسیناسیون اصناف تهران از هفته آینده آغاز می‌شود رئیس اتاق اصناف تهران: با هماهنگی‌های انجام شده از هفته آینده واکسیناسیون اصناف تهران با اولویت بازرسین و گروه یک آغاز خواهد شد.

واکسیناسیون اصناف تهران از هفته آینده آغاز می‌شود

رئیس اتاق اصناف تهران: با هماهنگی‌های انجام شده از هفته آینده واکسیناسیون اصناف تهران با اولویت بازرسین و گروه یک آغاز خواهد شد.