رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تست کرونا تحت پوشش بیمه ها قرار گرفت

تست کرونا تحت پوشش بیمه ها قرار گرفت استاندار تهران: تست های PCR تحت پوشش بیمه قرار گرفته که نگرانی ها برای بار مالی ناشی از این کار از دوش دانشگاه های علوم پزشکی برداشته خواهد شد.

تست کرونا تحت پوشش بیمه ها قرار گرفت

استاندار تهران:

تست های PCR تحت پوشش بیمه قرار گرفته که نگرانی ها برای بار مالی ناشی از این کار از دوش دانشگاه های علوم پزشکی برداشته خواهد شد.