رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایر ۱۵ درصد گران شد

تایر ۱۵ درصد گران شد با مصوبه هیأت مدیره انجمن تایر، قیمت تایرهای تولیدی در کشور ۱۵ درصد افزایش یافت. تاریخ اجرای این مصوبه از امروز اول شهریور ماه تعیین شده است.

تایر ۱۵ درصد گران شد

با مصوبه هیأت مدیره انجمن تایر، قیمت تایرهای تولیدی در کشور ۱۵ درصد افزایش یافت. تاریخ اجرای این مصوبه از امروز اول شهریور ماه تعیین شده است.