رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونای فایزر-بیونتک به عنوان نخستین واکسن کرونا در جهان از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا (اف دی اِی) تائید شد

واکسن کرونای فایزر-بیونتک به عنوان نخستین واکسن کرونا در جهان از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا (اف دی اِی) تائید شد دیروز رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو کشورمان به ایسنا گفته بود: شرکت بایون تک آلمان که با فایزر مشترکا واکسنی بر اساس پروتئین ویروس طراحی کردند نیز در ایران نماینده داشت و امکان واردات […]

واکسن کرونای فایزر-بیونتک به عنوان نخستین واکسن کرونا در جهان از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا (اف دی اِی) تائید شد

دیروز رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو کشورمان به ایسنا گفته بود: شرکت بایون تک آلمان که با فایزر مشترکا واکسنی بر اساس پروتئین ویروس طراحی کردند نیز در ایران نماینده داشت و امکان واردات از تولیدات در آلمان وجود دارد که در صورت فراهم شدن مقدمات تا آخر ۲۰۲۱ تا ۲۰ میلیون دوز به ایران وارد خواهد شد.