رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش سخنگوی سازمان غذا و دارو به خبر وارد کردن ۲۰ میلیون دز واکسن فایزر: خالی‌بندی است!

واکنش سخنگوی سازمان غذا و دارو به خبر وارد کردن ۲۰ میلیون دز واکسن فایزر: خالی‌بندی است!

واکنش سخنگوی سازمان غذا و دارو به خبر وارد کردن ۲۰ میلیون دز واکسن فایزر: خالی‌بندی است!