رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد جمشیدی به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد

محمد جمشیدی به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری با صدور حکمی، محمد جمشیدی را به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب کرد.

محمد جمشیدی به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری با صدور حکمی، محمد جمشیدی را به سمت معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب کرد.