رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور «اژه‌ای» برای بررسی رفتار ماموران زندان اوین

دستور «اژه‌ای» برای بررسی رفتار ماموران زندان اوین رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور: با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و […]

دستور «اژه‌ای» برای بررسی رفتار ماموران زندان اوین

رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور:

با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید/ تسنیم