رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون را متوقف کنید!

واکسیناسیون را متوقف کنید! یک روحانی به نام «علی کشوری» که خود را «دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی» می‌خواند، نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته و ضمن اعلام آمادگی برای سپردن «مدیریت فتنه کرونا» به گروه‌های پژوهشی شورای تحت نظر او برای «رعایت پروتکل‌های فقهی»، خواستار «توقف توقف واکسیناسیون» و جایگزینی «طب اسلامی» شده است […]

واکسیناسیون را متوقف کنید!

یک روحانی به نام «علی کشوری» که خود را «دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی» می‌خواند، نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته و ضمن اعلام آمادگی برای سپردن «مدیریت فتنه کرونا» به گروه‌های پژوهشی شورای تحت نظر او برای «رعایت پروتکل‌های فقهی»، خواستار «توقف توقف واکسیناسیون» و جایگزینی «طب اسلامی» شده است /انتخاب