رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۲۰ مورد ابتلا به قارچ سیاه در مازندران

شناسایی ۲۰ مورد ابتلا به قارچ سیاه در مازندران سرپرست معاونت دانشگاه علوم پزشکی مازندران: گزارش ۱۵ تا ۲۰ مورد ابتلا به قارچ سیاه در استان مازندران را دریافت کردیم.در بحث استفاده از کورتون به دلیل افت سیستم ایمنی ممکن است که فعالیت این قارچ افزایش یابد و بیمار را دچار مشکل کند.

شناسایی ۲۰ مورد ابتلا به قارچ سیاه در مازندران

سرپرست معاونت دانشگاه علوم پزشکی مازندران: گزارش ۱۵ تا ۲۰ مورد ابتلا به قارچ سیاه در استان مازندران را دریافت کردیم.در بحث استفاده از کورتون به دلیل افت سیستم ایمنی ممکن است که فعالیت این قارچ افزایش یابد و بیمار را دچار مشکل کند.