رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اژه‌ای: باید برای افرادی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی ندارند فکری شود

اژه‌ای: باید برای افرادی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی ندارند فکری شود رئیس قوه‎قضائیه: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند […]

اژه‌ای: باید برای افرادی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی ندارند فکری شود

رئیس قوه‎قضائیه: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آن‌ها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود.